Älvstorp Logga    

Människan i centrum

För att på bästa sätt uppnå vår målsättning avseende vård och omvårdnad, ställs stora krav på personalgruppen både gällande utbildning och erfarenhet.


Vi har en kompetent arbetsgrupp med goda kvalifika-tioner utifrån de resurser som krävs för att tillgodose vårdbehovet.


Genom att använda de olika kunskaps- områdena vi besitter kan vi erbjuda en helhetssyn på vårdtagaren och dennes behov.

 
 
E-post: info@vardhem.se Telefon: 0587-131 34, 131 30 Adress: Box 14, 713 21 Nora