Älvstorp Logga    
»Övergripande  »Behandlingsinnehåll  »Personalkategorier  »Boendeformer  »Aktivitetsprogram  »Målgrupp  »Övrigt 

Övergripande fakta

Älvstorps Vårdhem AB startade januari 1975 vilket borgar för lång erfarenhet. Vårt tillstånd gäller HVB/missbruk.

Våra lokaler är väl anpassade efter verksamheten. Här finns sex avdelningar innehållande lägenheter, gemensamma utrymmen som dagrum, matsal och två stycken gruppboenden. Vi har eget kök där kock och kokerska lagar vår mat från grunden, husmanskost. Alla våra gäster har när de vistas hos oss en egen lägenhet innehållandes; köksdel, rum, våtenhet med tvättmaskin, tumlare, dusch och toalett. Ytan är ca 40 m².

Våra gäster kommer från hela mellansverige. Vid ankomst upprättas vård- och behandlingsplan.


“Under många års tjänstgöring i överordnad ställning inom offentlig primärvård och geriatrik har jag samtidigt i 23 år varit vårdhemsläkare vid Älvstorps Vårdhem AB. Den privata vårdformen känns överlägsen med sin obyråkratiska struktur, korta beslutsvägar och flexibla problemlösningar. Dessutom tillåts sociala och psykologiska hänsyn väga speciellt tungt vilket ger ett mer äkta innehåll i honnörsorden ”Patienten i centrum”.

Kommentar från vår tidigare läkare, Ulf Plate.

 
 
E-post: info@vardhem.se Telefon: 0587-131 34, 131 30 Adress: Box 14, 713 21 Nora