OMSORG, OMTANKE, OMVÅRDNAD Välkommen till Älvstorp Ett behandlingshem för vård av missbruk och psykiska besvär.

Jag är Handläggare

Jag är Klient

Jag är Anhörig

Liten hund på besök

HUR VI ARBETAR

OM ÄLVSTORP

Älvstorps Vårdhem är ett av Sveriges äldre behandlingshem för personer med missbruksproblem. Vi tror på hög personaltäthet med hög kompetens och har förutom behandlare finns psykolog, socialpedagog, läkare och sköterskor hos oss. Vi erbjuder våra gäster en personaltät och högkvalitativ vård, i mycket ändamålsenliga lokaler. Detta gör också att vi har goda möjligheter att skräddarsy gästens vistelse och erbjuda en meningsfull och givande tillvaro.