Älvstorpsmodellen

Individuell planering och behandling för varje gäst.

Vi tror inte att det finns något som passar alla. Vi tror att det bästa är att anpassa vårt upplägg efter individens unika situation och förutsättningar, så att alla som kommer till oss kan få ut det mesta av sin vistelse.

Detta synsätt gör att vi kan ta oss an väldigt många olika fall, även de individer som aldrig passat in någonstans, och som kanske har gått igenom många olika institutioner i både öppenvård och slutenvård utan att något har fungerat. På Älvstorp har vi möjligheten att anpassa och möta individen precis där den är.

Vi utgår från vår grundmodell som är uppbyggd i fyra delar, och hittar sedan den lösning som passar respektive gäst bäst. Alla behöver inte gå igenom hela modellen från början till slut – för vissa gäster handlar det kanske om en kortare vistelse för att förbättra det allmänna hälsotillståndet. Men när det krävs mer arbete för att uppnå en fungerande vardag är en längre placering alltid att föredra.

Inskrivning och inslussning

Den första delen handlar om att vi ska lära känna gästen, och att gästen ska lära känna oss. Vi berättar om våra resurser, lokaler, rutiner och aktiviteter, och gästen får en möjlighet att landa hos oss.

Därefter går vi vidare med att titta på gästens sjukdomshistorik och gör en övergripande funktionsbedömning, för att sedan lägga upp en plan för hälsa, kost och behandling. Planen anpassas efter gästens fysiska och psykiska förutsättningar.

Vårt mål med inskrivning och inslussning är att gästen ska känna sig trygg i vår miljö, och att vi tillsammans ska hitta behandlingar, aktiviteter och mål som både kan ge gästen en fin tillvaro hos oss och förbereda för en fungerande vardag efter vistelsen.

Individuell planering och behandling

Den här delen är dynamisk, och vi går inte vidare till nästa del förrän vi är övertygade om att gästen är redo för det.

Behandlingen varierar beroende på gästens behov och förutsättningar, och kan till exempel handla om att uppnå ett bättre fysiskt tillstånd genom att äta mer och bättre, eller att få en bättre dygnsrytm. Vi utreder kognitiva förmågor och hinder och anpassar vistelsen efter detta. Vi arbetar mycket med återfallsprevention, där samtalsbehandling är en viktig del av arbetet.

Våra gäster kommer hit med väldigt olika förutsättningar och mål. För många så är Älvstorp verkligen så mycket mer än ett vårdhem – det blir ett hem på riktigt. De bor här, och kan vara så sociala som de önskar omgivna av människor som bryr sig om dem. För även om man vill vara ensam, så kan det vara skönt att någon frågar om man vill vara med och spela kort, eller ta en tur till ett café. En känsla av sammanhang, helt enkelt.

Vårt mål är att skapa livskvalitet för våra gäster, med trygghet, värme och gemenskap. Oavsett om deras resa fortsätter vidare från oss, eller om det handlar om ett fint och värdigt avslut.

Utslussning

Vi vet att det kan vara svårt att gå direkt från strukturerade dagar på ett vårdhem till ett eget boende där man själv ansvarar för mat och annat. Därför vill vi finnas med och stötta gästen i utslussningsprocessen.

Hos oss kan gästen prova på att bo själv i ett separat utslussningsboende i en egen fastighet. Det blir ett mellansteg mellan Älvstorp och världen utanför, och det ser vi som en mycket viktigt resurs.

Gästen får stegvis träna på vardag och rutiner under överseende av vår personal, och vi säkerställer på så sätt att den som lämnar oss har goda förutsättningar för att vara redo att bo på egen hand.

Uppföljning

När våra gäster lämnar oss följer vi upp inom loppet av tre till sex månader. Detta görs i samråd med gästens hemkommun.

Finns det något vi kan göra för att hjälpa gästen att återgå till ett eget liv så gör vi det, alltid i samråd med handläggare, hemkommun och anhöriga. Vår personal finns alltid tillgängliga för att coacha gästen via telefon om behov uppstår.

Vi har också avstämningar med de handläggare som har tätare kontakt med gästen efter att denne lämnat oss, och om det behövs står vi alltid redo att ta emot gästen igen.