Personal

På Älvstorp har vi lång erfarenhet av behandling av personer med alkoholproblem. Vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och hos oss finns tillgång till behandlare, psykolog, socialpedagog, läkare och sjuksköterskor. Med god tillgång på personal och ändamålsenliga lokaler har vi också möjlighet att skräddarsy vården efter den enskildes behov och på så sätt erbjuda en meningsfull och givande vistelse.

Den behandling vi erbjuder är mycket influerad av kognitiv beteendeterapi (KBT), med personal som är utbildad i motiverande samtal (MI). Vi har också psykolog utbildad inom KBT på plats, som ger fortlöpande handledning till vår personal.

 

VI SOM ARBETAR PÅ ÄLVSTORP

Daniel Belsby

Föreståndare

Johannes Eriksson

VD, leg psykolog

Susanne Holm

leg sjuksköterska

Karin Strenge

Kurator

Johan Lundqvist

leg läkare

Jessica Ferjani

leg sjuksköterska