Behandling

På Älvstorp har vi lång erfarenhet av behandling av personer med missbruksproblem. Vårt arbete utgår från evidensbaserade metoder och beprövad forskning. Hos oss arbetar professioner såsom sjuksköterskor, undersköterskor, läkare psykolog, psykoterapeut, beteendevetare, socionom, KBT-steg 1 terapeut och behandlingspedagoger.

Den behandling vi erbjuder är beprövad och har gett bevisade goda resultat. Med bred personalkompetens och ändamålsenliga lokaler har vi möjlighet att skräddarsy vården efter den enskildes behov och på så sätt erbjuda en meningsfull och givande vistelse.

Behandlingen grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT), med personal som är utbildad i motiverande samtal (MI). Vi har tillgång till leg.psykolog och leg.psykoterapeut. KBT-steg 1 terapeut finns på plats. Vår behandling inriktar sig på förändring är möjlig trots olika svårigheter och automatiserade destruktiva beteenden. Målet är att klienterna ska vara delaktiga i sin behandling utifrån en trygg känsla av sammanhang och acceptans.

Individanpassad helhetssyn

Varje klient erbjuds en individuell behandlingsplanering utifrån klientens behov. Behandlingsinnehållet planeras tillsammans med klienten, behandlingsansvarige och ansvarig handläggare.

Vi tar stor hänsyn till varje enskild klients motivation till förändring avseende sociala, somatiska och psykiska förhållanden, med syfte att kunna matcha rätt insatser. Det slutgiltiga målet är att stärka klientens förmågor, färdigheter och autonomi. Behandlingen utgår från KBT och inbegriper MI-samtal, stödsamtal, CRA, ett självständigt liv och återfallsprevention. Hos oss har klienten möjlighet till att både umgås med andra och att vara för sig själv.