Behandling

På Älvstorp har vi lång erfarenhet av behandling av personer med missbruksproblem. Vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och hos oss finns tillgång till behandlingspersonal, psykolog, KBT Steg-1 terapeut, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Den behandling vi erbjuder är beprövad och har gett bevisade goda resultat. Med god tillgång på personal och ändamålsenliga lokaler har vi också möjlighet att skräddarsy vården efter den enskildes behov och på så sätt erbjuda en meningsfull och givande vistelse.

Behandlingen grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT), med personal som är utbildad i motiverande samtal (MI). Vi har också psykolog utbildad inom KBT på plats samt KBT Steg 1 terapeuter. Vår behandling inriktar sig på problemens ursprung, där målet är att klienterna ska uppnå en känsla av sammanhang (KASAM), då det ofta är något som de saknar. Avsaknaden av KASAM gör det svårare att hantera de olika påfrestningar som livet kan ge.

Individanpassad helhetssyn

Varje klient erbjuds en individuell behandlingsplanering utifrån klientens behov. Behandlingsinnehållet planeras tillsammans med klienten, behandlingsansvarige och ansvarig handläggare.

Vi tar hänsyn till varje enskild klients sociala, somatiska och psykiska förhållanden och vi försöker få klienten att engagera sig i sin behandling. Det slutgiltiga målet är att stärka klientens förmågor, färdigheter och autonomi. Behandlingen inbegriper MI-samtal, stödsamtal, KBT Steg 1, 12-steg och återfallsprevention.
Hos oss har klienten möjlighet till att både umgås med andra och att vara för sig själv.