Om Älvstorp

På Älvstorps Vårdhem tar vi emot vuxna män och kvinnor med missbruksproblem och lättare psykiska besvär.

Unik erfarenhet och stort engagemang

Vi slog upp dörrarna 1975 och är ett av landets äldsta behandlingshem för personer med missbruksproblem. Med lång erfarenhet och stor kunskap har vi under åren utvecklat och förfinat behandlingsmetoderna, och besitter idag en unik erfarenhetsbank för vår målgrupp.

Våra dörrar är öppna för brukare från hela Sverige och vi har generellt goda möjligheter att hämta och lämna brukare på plats i hemkommunerna. Vi kan även vårda rörelsehindrade.

Vårdkvalitet, familjekänsla och meningsfullhet

Älvstorps Vårdhem är ett komplement till samhällets övriga vårdresurser. Vi erbjuder våra klienter en personaltät och högkvalitativ vård, och har behandlare, psykolog, socialpedagog, läkare och sjuksköterskor anställda hos oss. Vårt mål är att våra klienter ska trivas hos oss och uppnå en känsla av sammanhang.

Det är viktigt för oss att vi har goda möjligheter att skräddarsy klientens vistelse och skapa en meningsfull och givande tillvaro. Vi kan erbjuda många olika typer av fritidsaktiviteter och våra lokaler är mycket ändamålsenliga. Små enheter ger familjekänsla och närhet, och all personal är engagerad på ett ansvarsfullt sätt. Kontaktvägarna är korta, dyker det upp frågor samtalar vi direkt med varandra utan omvägar.

Allt vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet med bevisade goda resultat.

Välkommen till oss!

Ansökan görs direkt till Älvstorps vårdhem. Vi pratar svenska och engelska.

Varmt välkommen att kontakta oss.
Org nr: 556188-6218