Om Älvstorp

På Älvstorps Vårdhem tar vi emot vuxna män och kvinnor med missbruksproblem och lättare psykiska besvär.

Unik erfarenhet och stort engagemang

Vi slog upp dörrarna 1975 och är ett av landets äldsta behandlingshem för personer med missbruksproblem. Med lång erfarenhet och stor kunskap har vi under åren utvecklat och förfinat behandlingsmetoderna och besitter idag en unik erfarenhetsbank för vår målgrupp.
Våra dörrar är öppna för klienter från hela Sverige och vi har generellt goda möjligheter att hämta och lämna klienter på plats i hemkommunerna.

Vårdkvalitet, familjekänsla och meningsfullhet

Älvstorps Vårdhem är ett av Sveriges mest kompetenta behandlingshem för målgruppen kroniska missbrukare med psykiatriska problem. Vi erbjuder våra klienter en personaltät och högkvalitativ vård. Vi har behandlingspedagoger, psykolog, KBT- terapeut, specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor anställda hos oss. Vårt mål är att våra klienter ska trivas hos oss och uppnå en känsla av sammanhang.

Det är viktigt för oss att skräddarsy klientens vistelse och skapa en meningsfull och givande tillvaro. Vi kan erbjuda många olika typer av fritidsaktiviteter och våra lokaler är mycket ändamålsenliga. Verksamheten är organiserad via små enheter, vilket ger familjekänsla och närhet, där personalen är engagerad på ett ansvarsfullt sätt. Kontaktvägarna är korta, dyker det upp frågor samtalar vi direkt med varandra utan omvägar.


Genom vår avgiftningsenhet Sobera kan vi även ta emot klienter som är icke avgiftade, eller behöver en förlängd nedtrappning vid t.ex. omfattande alkoholmissbruk. Efter fullgjord behandling kan vi erbjuda utslussningslägenheter i kombination med stöttning och ev. HSL-insatser.

Allt vårt arbete utgår från evidensbaserad forskning och beprövad erfarenhet med bevisade goda resultat.

Vår kompetens inom s.k. samsjuklighet är omfattande. Samsjuklighet innebär att man förutom missbruk har ytterligare psykiatriska pålagringar, t.ex. depression eller ångest. Här har vi erfarenhet, kompetens och kapacitet att erbjuda god vård även för sköra klienter.

Välkommen till oss!

Ansökan görs direkt till vår placeringsenhet. Vi pratar svenska och engelska.

Varmt välkommen att kontakta oss.
Org nr: 556188-6218